SWOIP 2021 - 2025

Innovatiivisuus kunniaan

Kustannustehokas

Tuotantomenetelmässä voi käyttää esimerkiksi kaukolämpölaitoksen hukkaenergiaa. Kustannustehokkuus syntyy energian sivuvirtaa hyödyntämällä.

Innovatiivinen yhteistyö

Lopputuotteen valmistukseen käytetään valmistusprosesseista saatavaa energiaa.

AMK -tasoinen yhteistyö on myös jatkossa hankkeen pysyvä yhteistyökumppani.

Asiasta lisää myöhemmin syksyllä…

TKI

Keskityn itse yhteistyössä kumppanien kanssa kehittämään tätä erittäin tärkeää puutuotesegmenttiä yhä kehittyneempään suuntaan.

TKI (Tutkimus, Kehitys ja Innovaatio) on hankkeen selkäranka. Hyödynnän yliopistotasoista osaamista ja uutta suomalaista puutoimialan knowhow’ta mahdollisimman tehokkaasti.

SWOIP-hanke 2021 - 2025

Perusta

Hankkeeni SWOIP 2021 – 2025 tähtää Euroopan valloitukseen.

Suomalainen puuteollisuus, loistavine tuotteineen, on ollut vuosisatojen ajan erittäin vahva ja arvostettu toimija Euroopassa. Maksavat asiakkaat ovat aina saaneet Suomesta arvostamiaan laatutuotteita. Tämän linjan on jatkuttava.  Ekologinen ja luonnonmukainen puutuote on nyt Eurooppalaisten nykykuluttajien valinta sisustusratkaisuissa. Kuluttajien tarpeet ohjaavat teollisuutta yhä päästöttömimpien tuotteiden valmistamiseen.

Hankkeeni SWOIP tähtää perinteisen suomalaisen teknologian ja uuden innovoinnin täysimittaiseen hyödyntämiseen. Tuotantomenetelmässä käytetyt raaka-aineet ovat myrkyttömiä suomalaisia luonnontuotteita. Hankkeen myötä tuotantomenetelmä uudistuu, energiaa säästyy ja muodostuu merkittäviä kustannussäästöjä valmistusprosessissa.

SWOIP -ideaa voi hyödyntää monessa käyttötarkoituksessa. Hankkeen mukaisella tuotantomenetelmällä on jo saavutettu tuloksia puu- ja bioteollisuuden toimialalla. Puutuotteiden uusi tuleminen sisustuksessa ja kodinrakentamisessa on jo täyttä totta läntisessä Euroopassa!

SWOIP -tuotekehitys

SWOIP Liquid on nykytrendin mukaan tehty kierrätysmateriaaleista. Lämpökäsittely auttaa poistamaan haitallisia yhdisteitä samalla kun käsittely tuo lisäarvoa puun ulkonäköön. 
 
Useiden tutkimusten mukaan sinkkiä käytetään huomattavia määriä pintakäsittelyyn muun muassa maaleissa ja pintakäsittelyaineissa. Euroopan Unionin suunnitelmissa on vähentää sinkin käyttöä ratkaisevasti jo lähivuosina. Tämän vuoksi tilalle tarvitaan korvaavia tuotantomenetelmiä. 
 
Hankkeeni avulla saadaan käyttöön uusi innovatiivinen tuotantomenetelmä, joka toimii EU:n ympäristöystävällisten säännösten mukaan.

 

Saavutetut edut

  • SWOIP-menetelmällä tuotettu puutuote on myrkytön vaihtoehto
  • Energiatehokkaampi vaihtoehto ThermoWoodiin verrattuna
  • Tuote on muunneltavissa asiakkaan toiveiden mukaisesti
  •  
  • Tällä menetelmällä pystytään murtautumaan Keski-Euroopan markkinoille

 

Tehdyt toimenpiteet

Hankkeeni tarkoituksena on luoda uusi innovatiivinen järjestelmä. Tuotantoprosessissa puun ominaisuuksia saadaan muunnetuksi lämpökäsittelyn (termodynamiikan) ja erinäisten uutteiden avulla asiakkaiden haluamiksi uusiksi puutuotteiksi.
 
Viikolla 39 saadaan ensimmäiset koekappaleet ulos tuotantoputkesta. Prosessissa syntyneet tisleet tutkitaan laboratoriokokein. Tulosten valossa TUKES on valmis arvioimaan sen, kuinka lupaprosessit saadaan vauhtiin nopeasti.
 

Lämpökäsittely auttaa poistamaan haitallisia kemikaaleja. Verrattuna ThermoWood -käsiteltyyn ympäristöystävälliseen tuotteeseen, SWOIP-menetelmällä tuotettu puutuote on lähes yhtä ekologinen tuote kuin ThermoWood jo on.

Itä-Suomen yliopiston tutkimukset tukevat hankkeeni ideologiaa

Itä-Suomen yliopiston soveltavan fysiikan laitoksen tutkimuksen mukaan männystä, koivusta tai lepästä kovassa kuumuudessa tislattu terva on tuttu suoja-aine, jota on vuosisatoja sudittu veneiden ja laivojen pintaan. Professori Lappalainen kertoo, että nykyisin tähtäimessä ovat uudenlaiset kaupalliset suoja-aineet, joissa hyödynnetään esimerkiksi puiden sieniä ja bakteereja ehkäiseviä aineita.

– Puissa on paljon luonnossa syntyneitä yhdisteitä, joiden avulla puut suojautuvat esimerkiksi tuholaisia vastaan.

Itä-Suomen yliopiston monitieteinen ryhmä on saanut ainakin Tekesiltä rahoitusta puusta erotettavien arvokkaiden yhdisteiden kaupallistamiseen. Yksi työryhmän tutkimuskohde on bakteereja hylkivä hienokemikaali, jota voitaisiin hyödyntää pintojen käsittelyssä.

– Yllättävää on se, että huoneenlämmössä tällainen pinnoite ei liukene mihinkään happoihin, emäksiin tai liuottimiin. Eli se on erittäin kestävä.

Kokonaisuudessaan professori Lappalaisen johtaman hankeen tavoitteena on erottaa muutama puhdas hienokemikaali ja löytää aineille konkreettiset markkinat, ostajat ja loppukäyttäjät sekä kotimaasta että ulkomailta. (Yle uutinen, 1.6.2016)